Privacy Policy Euro-Serre NV

EURO-SERRE NV

Geleenlaan 1

3600 GENK

Tel: 089/351 393

Fax: 089/350 980

E-mail: info@euroserre.com

Website: www.euroserre.com

Privacy beleid

Euro-Serre Nv verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met uw

persoonsgegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het verschaffen van informatie omtrent Euro-

Serre en teneinde de dienstverlening van Euro-Serre te garanderen.

Euro-Serre Nv verzamelt, registreert en verwerkt volgende informatie na een contactmoment;

– Uw contactgegevens bij het versturen van berichten/ informatieaanvragen per mail, via onze website of

in onze kantoren.

– Uw contactgegevens bij het plaatsen van een bestelling per mail, via onze website of in onze kantoren.

– Andere gegevens worden, bij een bezoek aan onze website, op geautomatiseerde wijze verzameld door

‘cookies’ en andere systemen/ applicaties die informatie (zoals IP-adres) verzamelen. Deze cookies

kunnen in dat geval dienen om u te identificeren met het oog op een betere dienstverlening. U kan deze

cookies weigeren maar in dat geval kan Euro-Serre de behoorlijke werking van de website niet

garanderen.

Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan een officiële Euro-Serre verdeler in

Uw regio zodat U zo correct mogelijk verder geholpen wordt. Uw persoonsgegevens worden in geen geval

overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming. Euro-Serre heeft de nodige

technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen

ongeoorloofde toegang en gebruik.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische

wijze, zoals via mail. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven

voor toekomstige elektronische communicatie.

Euro-Serre zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan

noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

U heeft steeds het recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking van uw

gegevens. Euro-Serre verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan een dergelijk verzoek. De verantwoordelijke

voor de verwerking is Ilse Schops (ilse.schops@euroserre.com).

De verwerking van de persoonsgegevens bij Euro-Serre is onderworpen aan het Belgisch recht. De aankoop van

onze producten en/of het gebruik van onze diensten waaronder onze website houdt uw toestemming in met onze

Privacy Policy die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na

publicatie.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google

Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe

gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met

inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde

Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit

op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit

en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk

wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet

combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in

uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht

niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u

toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals

hiervoor omschreven.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen,

teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan EURO-SERRE NV.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke

omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker worden

beschouwd. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kan u hiertoe steeds de Euro-Serre verdeler in

uw regio raadplegen.

Euro-serre levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en

bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking

gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op

of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Euro-Serre de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel

mogelijk recht te zetten.

Euro-Serre kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die

ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die

via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u Euro-Serre contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast,

gewijzigd of aangevuld worden.

Euro-Serre kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze

aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid

als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen,

beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of

andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of van haar partners, of daar

onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele

wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Euro-Serre verklaart uitdrukkelijk dat zij geen

zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval

aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade

door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen afdeling Tongeren bevoegd.